Skip to main content

šlagvort značenje

Šta znači šlagvort

Na latinici: Definicija i značenje reči šlagvort (nem. Schlagwort) 1. krilata reč, krilatice, izraz koji snažno i u osobe-nom obliku iskazuje neko određeno stanovište, za ili protiv, prema nekom uređenju, radu, strujanju (u duhovnom, političkom, društvenom, religioznom životu), npr. emancipacija žena, evropska ravnoteža, panslavizam, svoj svome, ko-rupcija i dr.; 2. v. štihvort; 3. u biblio-tekarstvu: odrednica.

Reč šlagvort napisana unazad: trovgalš

šlagvort se sastoji od 8 slova.

Šta je šlagvort

На Ћирилици: (нем. Сцхлагwорт) 1. крилата реч, крилатице, израз који снажно и у особе-ном облику исказује неко одређено становиште, за или против, према неком уређењу, раду, струјању (у духовном, политичком, друштвеном, религиозном животу), нпр. еманципација жена, европска равнотежа, панславизам, свој своме, ко-рупција и др.; 2. в. штихворт; 3. у библио-текарству: одредница.

Slično: 
šlafrok muška i ženska domaća haljina u obliku ogrtača....
šlauh gumeno crevo za polivanje bašte, vađenje vina i dr.; sp. unutar-nji, ...
šlajfovati oštriti, brusi-ti; glačati....
šlajfna 1. traka, široka vrpca; 2. traka hartije na kojoj novinari pišu čla...
šlagfertig koji nikada nije u neprilici da neće odmah naći podesan odgovor, va...
šlager 1. nešto što privlači, što izaziva naročito dopadanje, retka zaniml...
Sve reči na slovo sh