Skip to main content

šlajfna značenje

Šta znači šlajfna

Na latinici: Definicija i značenje reči šlajfna (nem. Schleife) 1. traka, široka vrpca; 2. traka hartije na kojoj novinari pišu članke; 3. šif, špalta,to jest otisak štampanog sloga pre nego što se prelomi u strane.

Reč šlajfna napisana unazad: anfjalš

šlajfna se sastoji od 7 slova.

Šta je šlajfna

На Ћирилици: (нем. Сцхлеифе) 1. трака, широка врпца; 2. трака хартије на којој новинари пишу чланке; 3. шиф, шпалта, тј. отисак штампаног слога пре него што се преломи у стране.

Slično: 
šlafrok muška i ženska domaća haljina u obliku ogrtača....
šlauh gumeno crevo za polivanje bašte, vađenje vina i dr.; sp. unutar-nji, ...
šlajfovati oštriti, brusi-ti; glačati....
šlajfna 1. traka, široka vrpca; 2. traka hartije na kojoj novinari pišu čla...
šlagfertig koji nikada nije u neprilici da neće odmah naći podesan odgovor, va...
šlager 1. nešto što privlači, što izaziva naročito dopadanje, retka zaniml...
Sve reči na slovo sh