Skip to main content

šlajfovati značenje

Šta znači šlajfovati

Na latinici: Definicija i značenje reči šlajfovati (nem. schleifen) oštriti, brusi-ti; glačati.

Reč šlajfovati napisana unazad: itavofjalš

šlajfovati se sastoji od 10 slova.

Šta je šlajfovati

На Ћирилици: (нем. сцхлеифен) оштрити, бруси-ти; глачати.

Slično: 
šlafrok muška i ženska domaća haljina u obliku ogrtača....
šlauh gumeno crevo za polivanje bašte, vađenje vina i dr.; sp. unutar-nji, ...
šlajfovati oštriti, brusi-ti; glačati....
šlajfna 1. traka, široka vrpca; 2. traka hartije na kojoj novinari pišu čla...
šlagfertig koji nikada nije u neprilici da neće odmah naći podesan odgovor, va...
šlager 1. nešto što privlači, što izaziva naročito dopadanje, retka zaniml...
Sve reči na slovo sh