Skip to main content

Slan značenje

Šta znači Slan

Na latinici: Definicija i značenje reči Slan (fr. elan) polet, zamah, ushićenje, zanos, oduševljenje.

Reč Slan napisana unazad: nals

Slan se sastoji od 4 slova.

Šta je Slan

На Ћирилици: (фр. елан) полет, замах, усхићење, занос, одушевљење.

Slično: 
šlafrok muška i ženska domaća haljina u obliku ogrtača....
šlauh gumeno crevo za polivanje bašte, vađenje vina i dr.; sp. unutar-nji, ...
šlajfovati oštriti, brusi-ti; glačati....
šlajfna 1. traka, široka vrpca; 2. traka hartije na kojoj novinari pišu čla...
šlagfertig koji nikada nije u neprilici da neće odmah naći podesan odgovor, va...
šlager 1. nešto što privlači, što izaziva naročito dopadanje, retka zaniml...
Sve reči na slovo S