Skip to main content

šlauh značenje

Šta znači šlauh

Na latinici: Definicija i značenje reči šlauh (nem. Schlauch) gumeno crevo za polivanje bašte, vađenje vina i dr.;sport: unutar-nji, gumeni deo (točka, fudbalske lopte i drugo)-

Reč šlauh napisana unazad: hualš

šlauh se sastoji od 5 slova.

Šta je šlauh

На Ћирилици: (нем. Сцхлауцх) гумено црево за поливање баште, вађење вина и др.; сп. унутар-њи, гумени део (точка, фудбалске лопте и ДР-)-

Slično: 
šlafrok muška i ženska domaća haljina u obliku ogrtača....
šlauh gumeno crevo za polivanje bašte, vađenje vina i dr.; sp. unutar-nji, ...
šlajfovati oštriti, brusi-ti; glačati....
šlajfna 1. traka, široka vrpca; 2. traka hartije na kojoj novinari pišu čla...
šlagfertig koji nikada nije u neprilici da neće odmah naći podesan odgovor, va...
šlager 1. nešto što privlači, što izaziva naročito dopadanje, retka zaniml...
Sve reči na slovo sh