Skip to main content

šlem značenje

šta znači šlem

Na latinici: Definicija i značenje reči šlem (nem. Helm) metalna kapa koja štiti glavu od udarca;isto znači i kaciga.

Reč šlem sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Хелм) метална капа која штити главу од ударца; уп. кацига.


šlep 1. kod. skut na ženskim haljinama ; 2. tegljenica, tovarna lađa bez ...
šlem metalna kapa koja štiti glavu od udarca; up. kaciga....
Slektrotehničar onaj koji se bavi elektrotehnikom, koji se posvetio elektrotehnici....
Slektron metal legu-ra magnezijuma, cinka i bakra; upotrebljava se u avionskoj ind...
Sve reči na slovo s