Skip to main content

šokantan značenje

Šta znači šokantan

Na latinici: Definicija i značenje reči šokantan (fr. choc) koji bode oči, koji izaziva negodovanje, ružan, odvratan, sabla-žnjiv, neprijatan

Reč šokantan napisana unazad: natnakoš

šokantan se sastoji od 8 slova.

Šta je šokantan

На Ћирилици: (фр. цхоц) који боде очи, који изазива негодовање, ружан, одвратан, сабла-жњив, непријатан

Slično: 
šokirati udariti, gurnuti; izazivati negodovanje, ne sviđati se, ne dopadati ...
šoking potresan; neprijatan, odvratan, gadan, grozan....
šokantan koji bode oči, koji izaziva negodovanje, ružan, odvratan, sabla-žnj...
šok 1. med. poremećaj u radu nekog organa mehaničkim ili psihičkim ut...
Sve reči na slovo sh