Skip to main content

Stupor značenje

šta znači Stupor

Na latinici: Definicija i značenje reči Stupor (latinski stupor)medicina: ukočenost, utrnu-lost, obamrlost, neosetljivost; duhovno oboljenje u kome se volja gotovo nimalo ne ispoljava;figurativno: preneraženost, zaprepa-šćenost.

Reč Stupor sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. ступор) мед. укоченост, утрну-лост, обамрлост, неосетљивост; духовно обољење у коме се воља готово нимало не испољава; фиг. пренераженост, запрепа-шћеност.


Stuprum prav. skvrnavljenje devojačke nevinosti, silovanje, blud. ...
Stuprator prav. oskvrnilac devojačke nevinosti, obeščastilac....
Stupor med. ukočenost, utrnu-lost, obamrlost, neosetljivost; duhovno obolje...
Stupidan glup, tup, tupoglav, blesav. ...
Stupefacijencia pl. med. sredstva za uspavljivanje, za umrtvljavanje....
Stupa u budističkoj arhitekturi u Indiji, kupolasta građevina koja obe-lež...
Sve reči na slovo s