Skip to main content

Subakcija značenje

šta znači Subakcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Subakcija (latinski subactio)medicina: obrađivanje, prerađivanje, umekšavanje, mešanje.

Reč Subakcija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. субацтио) мед. обрађивање, прерађивање, умекшавање, мешање.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s