Skip to main content

Subakutan značenje

šta znači Subakutan

Na latinici: Definicija i značenje reči Subakutan (od latinske reči: subacutus)medicina: koji se ne razvija naglo, koji se javlja sa umerenom vatrom (groznica).

Reč Subakutan napisana unazad: subakutan i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. субацутус) мед. који се не развија нагло, који се јавља са умереном ватром (грозница).

Slično: 
Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s