Skip to main content

Subakutan značenje

šta znači Subakutan

Na latinici: Definicija i značenje reči Subakutan (od latinske reči: subacutus)medicina: koji se ne razvija naglo, koji se javlja sa umerenom vatrom (groznica).

Reč Subakutan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. субацутус) мед. који се не развија нагло, који се јавља са умереном ватром (грозница).


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s