Skip to main content

Subdukcija značenje

šta znači Subdukcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Subdukcija (latinski subductio) odvođenje, uklanjanje; ned. odvođenje nečistoće iz tela; ceđenje, filtrovanje.

Reč Subdukcija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. субдуцтио) одвођење, уклањање; нед. одвођење нечистоће из тела; цеђење, филтровање.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s