Skip to main content

Subkutan značenje

šta znači Subkutan

Na latinici: Definicija i značenje reči Subkutan (latinski sub, cutis koža, potkožno tkivo) potkožni; subkutana injekcijamedicina: ubrizgavanje lekovitih materija (morfijum, kinin i dr.) ili hranljivih sastojaka u potkožno tkivo.

Reč Subkutan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. суб, цутис кожа, поткожно ткиво) поткожни; субкутана ињекција мед. убризгавање лековитих материја (морфијум, кинин и др.) или хранљивих састојака у поткожно ткиво.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s