Skip to main content

Sublokacija značenje

šta znači Sublokacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sublokacija (od latinske reči: sublocatio)trgovina: pazakup, podzakup.

Reč Sublokacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. сублоцатио) трг. пазакуп, подзакуп.


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s