Skip to main content

Subvencija značenje

šta znači Subvencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Subvencija (od latinske reči: subventio) pomoć, pripomoć; naročito: državna pomoć u novcu (npr. pozorištu, stručnim školama, naučnoj ili humanoj ustanovi itd.).

Reč Subvencija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. субвентио) помоћ, припомоћ; нарочито: државна помоћ у новцу (нпр. позоришту, стручним школама, научној или хуманој установи итд.).


Subfebrilan med. podgroznični, kaže se za temperature koje su blizu temperaturam...
Sub utrakve pod oba vida, naime sa hlebom i vinom ; up. utrakvisti. ...
Sub una specije pod jednim vidom, naime samo sa hlebom ....
Subsultus tendinum med. poigravanje žila; trzanje mišića ruke u samrtnom grču....
Subsonična brzina brzina kretanja manja od brzine zvuka....
Subsekvens sledeće, naredio, koje se odnosi na nešto prethodno. ...
Sve reči na slovo s