Skip to main content

šuft značenje

Šta znači šuft

Na latinici: Definicija i značenje reči šuft (nem. Schuft) podlac, nitkov.

Reč šuft napisana unazad: tfuš

šuft se sastoji od 4 slova.

Šta je šuft

На Ћирилици: (нем. Сцхуфт) подлац, нитков.

Slično: 
Sufuzija med. podlivanje, podilaženje krvi; sufuzio kornee pomračenost rožnja...
Sufragijum glas, glasanje; pravo glasa ....
Sufragan svaki član jednog katoličkog svešteničkog kolegija koji ima pravo d...
Sufokacija davljenje, gušenje, zagušivanje, zagušljivost....
Suflirati poz. šaptati; fig. došaptavati kome što...
Sufler poz. šaptač; fig. dosta-vljač, potkazivač....
Sve reči na slovo sh