Skip to main content

šus značenje

šta znači šus

Na latinici: Definicija i značenje reči šus (nem. SchuB) 1. pucanj; 2. rana od puščanog zrna; 3.figurativno: lutka, mušica u glavi (npr. „došao mu šus").

Reč šus sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (нем. СцхуБ) 1. пуцањ; 2. рана од пушчаног зрна; 3. фиг. лутка, мушица у глави (нпр. „дошао му шус").


Susreti pl. sudije, dva najviša službenika u staroj Kartagini. ...
Suscitacija buđenje, izazivanje; podbadanje, pokretanje, rasterivanje, podbunj...
Suscipirati poduzeti, primiti se čega, preduzeti; suscipere et fi-nire primiti ...
Suscepcija primanje svešteničkog čina, rukopoloženje ....
Suspevzorijum ned. utega u obliku kesice za pridržavanje visećih delova tela ; up...
Suspenzionist veštak, op-senar koji se veša rukama ili nogama, naročito na trapez...
Sve reči na slovo s