Skip to main content

šut značenje

šta znači šut

Na latinici: Definicija i značenje reči šut (eng. shoot) pucanj, hitac, udarac;stari: udar, npr. lopta nogom (u fudbalu).

Reč šut sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (енг. схоот) пуцањ, хитац, ударац; ст. удар, нпр. лопта ногом (у фудбалу).


Sutlijaš pirinač kuvan u mleku, sa šećerom i cimetom....
Suteren 1. deo zgrade ispod prizemlja, podzemni sprat, podzemlje, uzemlje; 2...
Sutener zaštitnik javne »sene koji živi od njene zarade; up. makro. ...
Sutanela kratka mantija katoličkih svešteničkih pripravnika....
Sutana mantija katoličkih sveštenika; fig. sveštenički stalež, svephtenstv...
šutirati sp. pucati, udarati, udariti, npr. loptu ; up. šut. ...
Sve reči na slovo s