Skip to main content

šva značenje

Šta znači šva

Na latinici: Definicija i značenje reči šva (hebr.) LJŠTV. naziv za praindoevropski redukovani samoglasnik neodređenog izgovora, zbog čega se ponekad naziva i neodređenim vokalom. Obeležava se: znakom z (obrnutim e).

Reč šva napisana unazad: avš

šva se sastoji od 3 slova.

Šta je šva

На Ћирилици: (хебр.) ЛЈШТВ. назив за праиндоевропски редуковани самогласник неодређеног изговора, због чега се понекад назива и неодређеним вокалом. Обележава се: знаком з (обрнутим е).

Slično: 
švargla svinjski želudac ispunjen parčićima mesa od svinjske glave, srca, ko...
švalerka ljubavnica, milosnica, dragana....
švalerisati se održavati ljubavne odnose, lolati se....
švaler ljubavnik, milosnik, dragan; ženskaroš, lola....
švale 1. drveni konj za mučenje; 2. kobilica na gudačkim instrumentima; 3....
švajcerkes švajcarski sir, ementaler...
Sve reči na slovo sh