Skip to main content

švercer značenje

Šta znači švercer

Na latinici: Definicija i značenje reči švercer (nem. Schwarzer) krijumčar. švercovati (nem. schwarzen) krijumčariti.

Reč švercer napisana unazad: recrevš

švercer se sastoji od 7 slova.

Šta je švercer

На Ћирилици: (нем. Сцхwарзер) кријумчар. шверцовати (нем. сцхwарзен) кријумчарити.

Slično: 
švercer krijumčar. švercovati krijumčariti. ...
šverc krijumčarenje, „crna berza"; krijumčarena roba....
šveleri pl. pragovi za koje su pričvršćene železničke pružni-ce ; šliperi....
Sveta alijansa , lepi ili sveti savez između Rusije, Pruske i Austrije 1815. god....
Sve reči na slovo sh