Skip to main content

Sveter značenje

šta znači Sveter

Na latinici: Definicija i značenje reči Sveter (eng. sweater skupljač znoja) debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja (za zaštitu od prekomernog znojenja); kod nas se obično nepravilno izgovara: sviter.

Reč Sveter napisana unazad: retevS i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. сwеатер скупљач зноја) дебела плетена вунена или памучна спортска кошуља (за заштиту од прекомерног знојења); код нас се обично неправилно изговара: свитер.

Slično: 
Svetina poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova...
Sveting sistem „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa u kome se između preduzimač...
Sveter debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja ; kod nas se ob...
Sveng sp. u boksu: široki udarac izmahnutom rukom ....
Sveljato muz. živo, živahno, krepko....
Svedenborgovci pl. pristalice švedskog prirodnjaka, teozofa i vidovnjaka Eme-nuela ...
Sve reči na slovo s