Skip to main content

Sveter značenje

šta znači Sveter

Na latinici: Definicija i značenje reči Sveter (eng. sweater skupljač znoja) debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja (za zaštitu od prekomernog znojenja); kod nas se obično nepravilno izgovara: sviter.

Reč Sveter sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. сwеатер скупљач зноја) дебела плетена вунена или памучна спортска кошуља (за заштиту од прекомерног знојења); код нас се обично неправилно изговара: свитер.


Sve Prilog sve znači bez izuzetka. Izvedeni termini: sve ili ništa; sve u ...
Sveti Sveti je Atribut uz imena svetitelja ; Praznik koji pravoslavna crkva ...
Svež Svež je pridev koji se koristi za opisivanje stanja . Neki proizvod ko...
Svetina poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova...
Sveting sistem „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa u kome se između preduzimač...
Sveter debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja ; kod nas se ob...
Sve reči na slovo s