Skip to main content

Sveting sistem značenje

šta znači Sveting sistem

Na latinici: Definicija i značenje reči Sveting sistem (eng. sweating system) „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa (najma) u kome se između preduzimače i radnika pojavljuje treće lice (sveter) koje prima od preduzimače rad po utvrđeno] ceni, a zatim glede de mu radnici izvrše taj posao što jevtinije, dakle, sistem iskori-šćavanja radnika.

Reč Sveting sistem sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (енг. сwеатинг сyстем) „систем знојења", врста радног односа (најма) у коме се између предузимаче и радника појављује треће лице (светер) које прима од предузимаче рад по утврђено] цени, а затим гледе де му радници изврше тај посао што јевтиније, дакле, систем искори-шћавања радника.


Sve Prilog sve znači bez izuzetka. Izvedeni termini: sve ili ništa; sve u ...
Sveti Sveti je Atribut uz imena svetitelja ; Praznik koji pravoslavna crkva ...
Svež Svež je pridev koji se koristi za opisivanje stanja . Neki proizvod ko...
Svetina poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova...
Sveting sistem „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa u kome se između preduzimač...
Sveter debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja ; kod nas se ob...
Sve reči na slovo s