Skip to main content

Tabakana

Šta znači Tabakana


Tabakana značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabakana (od arapske reči:pers.od turske reči: tabakhane) kožarska radionica, mesto gde se čini sirova koža

Reč Tabakana napisana unazad: anakabat

Tabakana se sastoji od 8 slova.

sta je Tabakana

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....