Skip to main content

Tabakana značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (arap.-pers.-tur. tabakhane) kožarska radionica, mesto gde se čini sirova koža.

Reč Tabakana napisana unazad: anakabat i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап.-перс.-тур. табакхане) кожарска радионица, место где се чини сирова кожа.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t