Skip to main content

Tabu značenje

Šta znači Tabu

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabu svetost i neprikosnovenost bogovima \ posvećenih stvari, mesta ili osoba, jer ako se dodirnu, oni, tobože, donose veliku nesreću, bolesti i smrt (u religiji ostr-vljana Južnog mora), jedan od najnižih kultova demona i prirodnih predmeta; tabuizam.

Reč Tabu napisana unazad: ubat

Tabu se sastoji od 4 slova.

Šta je Tabu

На Ћирилици: светост и неприкосновеност боговима \ посвећених ствари, места или особа, јер ако се додирну, они, тобоже, доносе велику несрећу, болести и смрт (у религији остр-вљана Јужног мора), један од најнижих култова демона и природних предмета; табуизам.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t