Skip to main content

Tabu

Šta znači Tabu


Tabu značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabu svetost i neprikosnovenost bogovima \ posvećenih stvari, mesta ili osoba, jer ako se dodirnu, oni, tobože, donose veliku nesreću, bolesti i smrt (u religiji ostrvljana Južnog mora), jedan od najnižih kultova demona i prirodnih predmeta; tabuizamenica:

Reč Tabu napisana unazad: ubat

Tabu se sastoji od 4 slova.

sta je Tabu

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....