Skip to main content

Taklidi-seif

Šta znači Taklidi-seif


Taklidi-seif značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Taklidi-seif (od turske reči: taklid seyif) ceremonija kad sultan pripasuje sablju (što je zamenjivalo krunisanje).

Reč Taklidi-seif napisana unazad: fies-idilkat

Taklidi-seif se sastoji od 12 slova.

sta je Taklidi-seif

Slično:
Šta znači Taksin taksin hem. otrov koji se dobija iz lišća, izdanaka i semen...
Šta znači Taksimetar na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređ...
Šta znači Taksija biol. v. tropizam...
Šta znači Taksidermist ispunjavač životinja...
Šta znači Taksidermija veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i...
Šta znači Taksiderma ispunjena životinja...