Skip to main content

Takrir

Šta znači Takrir


Takrir značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Takrir (od arapske reči: taqrir, od turske reči: takrir) službeni akt, naročito akt o ubaštinjenju.

Reč Takrir napisana unazad: rirkat

Takrir se sastoji od 6 slova.

sta je Takrir

Slično:
Šta znači Taksin taksin hem. otrov koji se dobija iz lišća, izdanaka i semen...
Šta znači Taksimetar na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređ...
Šta znači Taksija biol. v. tropizam...
Šta znači Taksidermist ispunjavač životinja...
Šta znači Taksidermija veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i...
Šta znači Taksiderma ispunjena životinja...