Skip to main content

Takrir značenje

Šta znači Takrir

Na latinici: Definicija i značenje reči Takrir (arap. taqrir,od turske reči: takrir) službeni akt, naročito akt o ubaštinjenju.

Reč Takrir napisana unazad: rirkat

Takrir se sastoji od 6 slova.

Šta je Takrir

На Ћирилици: (арап. таqрир, тур. такрир) службени акт, нарочито акт о убаштињењу.

Slično: 
Taktmeser v. metronom ili hronometar. tal deo neke celine, udeo . ...
Taktičar voj. onaj koji vešto primenjuje taktiku; umešan, obazriv, pažljiv čo...
Taktičan koji se tiče taktike, vešt u vođenju trupa; umešan, koji radi po pl...
Taktirati beležiti takt, ozna-čavati takt; rukom odbrojavati trajanje nota; da...
Taktilan koji se tiče čula pipanja, opipljiv, dodirljiv. ...
Taktika voj. naukd o upotrebi trupa pre, za vreme i posle borbe, veština vođ...
Sve reči na slovo t