Skip to main content

Taksa

Šta znači Taksa


Taksa značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Taksa (latinski taxare proceniti, od latinske reči: taxa, od francuske reči: taxe) 1. zvanično propisana cena (hleba, mesa, vožnje autom itd.); 2. vrsta posrednog tarifskog poreza: dažbina, pristojba, zakonom utvrđena suma novca koju je potrebno položiti u taksenim markama ili novcu da bi se neka stvar, npr. molba, mogla uzeti u postupak, ili da bi nešto moglo stupiti na snagu (prenosna taksa, nasledna taksa itd.); taksa stole (od latinske reči: taxa stolae) utvrđena nagrada katoličkom svešteniku za pojedine svešteničke radnje.

Reč Taksa napisana unazad: askat

Taksa se sastoji od 5 slova.

sta je Taksa

Slično:
Šta znači Taksin taksin hem. otrov koji se dobija iz lišća, izdanaka i semen...
Šta znači Taksimetar na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređ...
Šta znači Taksija biol. v. tropizam...
Šta znači Taksidermist ispunjavač životinja...
Šta znači Taksidermija veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i...
Šta znači Taksiderma ispunjena životinja...