Skip to main content

Taksa značenje

Šta znači Taksa

Na latinici: Definicija i značenje reči Taksa (latinski taxare proceniti, od latinske reči: taxa,od francuske reči: taxe) 1. zvanično propisana cena (hleba, mesa, vožnje autom itd.); 2. vrsta posrednog tarifskog poreza: dažbina, pristojba, zakonom utvrđena suma novca koju je potrebno položiti u taksenim markama ili novcu da bi se neka stvar, npr. molba, mogla uzeti u postupak, ili da bi nešto moglo stupiti na snagu (prenosna taksa, nasledna taksa itd.); taksa stole (od latinske reči: taxa stolae) utvrđena nagrada katoličkom svešteniku za pojedine svešteničke radnje.

Reč Taksa napisana unazad: askat

Taksa se sastoji od 5 slova.

Šta je Taksa

На Ћирилици: (лат. таxаре проценити, нлат. таxа, фр. таxе) 1. званично прописана цена (хлеба, меса, вожње аутом итд.); 2. врста посредног тарифског пореза: дажбина, пристојба, законом утврђена сума новца коју је потребно положити у таксеним маркама или новцу да би се нека ствар, нпр. молба, могла узети у поступак, или да би нешто могло ступити на снагу (преносна такса, наследна такса итд.); такса столе (нлат. таxа столае) утврђена награда католичком свештенику за поједине свештеничке радње.

Slično: 
Taktmeser v. metronom ili hronometar. tal deo neke celine, udeo . ...
Taktičar voj. onaj koji vešto primenjuje taktiku; umešan, obazriv, pažljiv čo...
Taktičan koji se tiče taktike, vešt u vođenju trupa; umešan, koji radi po pl...
Taktirati beležiti takt, ozna-čavati takt; rukom odbrojavati trajanje nota; da...
Taktilan koji se tiče čula pipanja, opipljiv, dodirljiv. ...
Taktika voj. naukd o upotrebi trupa pre, za vreme i posle borbe, veština vođ...
Sve reči na slovo t