Skip to main content

Taksacija

Šta znači Taksacija


Taksacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Taksacija (latinski taxatio) određivanje vrednosti, utvrđivanje cene; procenjivanje, procena; polaganje propisane takse; stavljanje taksene marke na neku ispravu itd.

Reč Taksacija napisana unazad: ajicaskat

Taksacija se sastoji od 9 slova.

sta je Taksacija

Slično:
Šta znači Taksin taksin hem. otrov koji se dobija iz lišća, izdanaka i semen...
Šta znači Taksimetar na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređ...
Šta znači Taksija biol. v. tropizam...
Šta znači Taksidermist ispunjavač životinja...
Šta znači Taksidermija veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i...
Šta znači Taksiderma ispunjena životinja...