Skip to main content

Taksametar

Šta znači Taksametar


Taksametar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Taksametar v. taksimetar

Reč Taksametar napisana unazad: ratemaskat

Taksametar se sastoji od 10 slova.

sta je Taksametar

Slično:
Šta znači Taksin taksin hem. otrov koji se dobija iz lišća, izdanaka i semen...
Šta znači Taksimetar na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređ...
Šta znači Taksija biol. v. tropizam...
Šta znači Taksidermist ispunjavač životinja...
Šta znači Taksidermija veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i...
Šta znači Taksiderma ispunjena životinja...