Skip to main content

Taksativan

Šta znači Taksativan


Taksativan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Taksativan (od latinske reči: taxativus) koji se može taksirati, koji se može tačno odrediti ili utvrditi; taksativno nabrajanje pravo: poimenično nabrajanje, npr. u nekom zakonu, svih slučajeva na koje se izvesna zakonska odredba može primeni™»

Reč Taksativan napisana unazad: navitaskat

Taksativan se sastoji od 10 slova.

sta je Taksativan

Slično:
Šta znači Taksin taksin hem. otrov koji se dobija iz lišća, izdanaka i semen...
Šta znači Taksimetar na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređ...
Šta znači Taksija biol. v. tropizam...
Šta znači Taksidermist ispunjavač životinja...
Šta znači Taksidermija veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i...
Šta znači Taksiderma ispunjena životinja...