Skip to main content

Taksativan značenje

Šta znači Taksativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Taksativan (od latinske reči: taxativus) koji se može taksirati, koji se može tačno odrediti ili utvrditi; taksativno nabrajanjepravo: poimenično nabrajanje, npr. u nekom zakonu, svih slučajeva na koje se izvesna zakonska odredba može primeni™»

Reč Taksativan napisana unazad: navitaskat

Taksativan se sastoji od 10 slova.

Šta je Taksativan

На Ћирилици: (нлат. таxативус) који се може таксирати, који се може тачно одредити или утврдити; таксативно набрајање прав. поименично набрајање, нпр. у неком закону, свих случајева на које се извесна законска одредба може примени™»

Slično: 
Taktmeser v. metronom ili hronometar. tal deo neke celine, udeo . ...
Taktičar voj. onaj koji vešto primenjuje taktiku; umešan, obazriv, pažljiv čo...
Taktičan koji se tiče taktike, vešt u vođenju trupa; umešan, koji radi po pl...
Taktirati beležiti takt, ozna-čavati takt; rukom odbrojavati trajanje nota; da...
Taktilan koji se tiče čula pipanja, opipljiv, dodirljiv. ...
Taktika voj. naukd o upotrebi trupa pre, za vreme i posle borbe, veština vođ...
Sve reči na slovo t