Skip to main content

Taksator značenje

Šta znači Taksator

Na latinici: Definicija i značenje reči Taksator (od latinske reči: taxator) procenilac, određi-vač cene.

Reč Taksator napisana unazad: rotaskat

Taksator se sastoji od 8 slova.

Šta je Taksator

На Ћирилици: (нлат. таxатор) проценилац, одређи-вач цене.

Slično: 
Taktmeser v. metronom ili hronometar. tal deo neke celine, udeo . ...
Taktičar voj. onaj koji vešto primenjuje taktiku; umešan, obazriv, pažljiv čo...
Taktičan koji se tiče taktike, vešt u vođenju trupa; umešan, koji radi po pl...
Taktirati beležiti takt, ozna-čavati takt; rukom odbrojavati trajanje nota; da...
Taktilan koji se tiče čula pipanja, opipljiv, dodirljiv. ...
Taktika voj. naukd o upotrebi trupa pre, za vreme i posle borbe, veština vođ...
Sve reči na slovo t