Skip to main content

Taksator

Šta znači Taksator


Taksator značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Taksator (od latinske reči: taxator) procenilac, određivač cene.

Reč Taksator napisana unazad: rotaskat

Taksator se sastoji od 8 slova.

sta je Taksator

Slično:
Šta znači Taksin taksin hem. otrov koji se dobija iz lišća, izdanaka i semen...
Šta znači Taksimetar na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređ...
Šta znači Taksija biol. v. tropizam...
Šta znači Taksidermist ispunjavač životinja...
Šta znači Taksidermija veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i...
Šta znači Taksiderma ispunjena životinja...