Skip to main content

Taksi-automobil značenje

Šta znači Taksi-automobil

Na latinici: Definicija i značenje reči Taksi-automobil v. taksi.

Reč Taksi-automobil napisana unazad: libomotua-iskat

Taksi-automobil se sastoji od 15 slova.

Šta je Taksi-automobil

На Ћирилици: в. такси.

Slično: 
Taktmeser v. metronom ili hronometar. tal deo neke celine, udeo . ...
Taktičar voj. onaj koji vešto primenjuje taktiku; umešan, obazriv, pažljiv čo...
Taktičan koji se tiče taktike, vešt u vođenju trupa; umešan, koji radi po pl...
Taktirati beležiti takt, ozna-čavati takt; rukom odbrojavati trajanje nota; da...
Taktilan koji se tiče čula pipanja, opipljiv, dodirljiv. ...
Taktika voj. naukd o upotrebi trupa pre, za vreme i posle borbe, veština vođ...
Sve reči na slovo