Skip to main content

Taksi značenje

Šta znači Taksi

Na latinici: Definicija i značenje reči Taksi (fr. taxi) putnički automobil sa taksimetod romanske reči:

Reč Taksi napisana unazad: iskat

Taksi se sastoji od 5 slova.

Šta je Taksi

На Ћирилици: (фр. таxи) путнички аутомобил са таксиметром.

Slično: 
Taktmeser v. metronom ili hronometar. tal deo neke celine, udeo . ...
Taktičar voj. onaj koji vešto primenjuje taktiku; umešan, obazriv, pažljiv čo...
Taktičan koji se tiče taktike, vešt u vođenju trupa; umešan, koji radi po pl...
Taktirati beležiti takt, ozna-čavati takt; rukom odbrojavati trajanje nota; da...
Taktilan koji se tiče čula pipanja, opipljiv, dodirljiv. ...
Taktika voj. naukd o upotrebi trupa pre, za vreme i posle borbe, veština vođ...
Sve reči na slovo t