Skip to main content

Taksi

Šta znači Taksi


Taksi značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Taksi (od francuske reči: taxi) putnički automobil sa taksimetod romanske reči:

Reč Taksi napisana unazad: iskat

Taksi se sastoji od 5 slova.

sta je Taksi

Slično:
Šta znači Taksin taksin hem. otrov koji se dobija iz lišća, izdanaka i semen...
Šta znači Taksimetar na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređ...
Šta znači Taksija biol. v. tropizam...
Šta znači Taksidermist ispunjavač životinja...
Šta znači Taksidermija veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i...
Šta znači Taksiderma ispunjena životinja...