Skip to main content

Taksiderma značenje

Šta znači Taksiderma

Na latinici: Definicija i značenje reči Taksiderma (od grčke reči: taxis uređenje, derma koža) ispunjena životinja

Reč Taksiderma napisana unazad: amrediskat

Taksiderma se sastoji od 10 slova.

Šta je Taksiderma

На Ћирилици: (грч. таxис уређење, дерма кожа) испуњена животиња

Slično: 
Taktmeser v. metronom ili hronometar. tal deo neke celine, udeo . ...
Taktičar voj. onaj koji vešto primenjuje taktiku; umešan, obazriv, pažljiv čo...
Taktičan koji se tiče taktike, vešt u vođenju trupa; umešan, koji radi po pl...
Taktirati beležiti takt, ozna-čavati takt; rukom odbrojavati trajanje nota; da...
Taktilan koji se tiče čula pipanja, opipljiv, dodirljiv. ...
Taktika voj. naukd o upotrebi trupa pre, za vreme i posle borbe, veština vođ...
Sve reči na slovo t