Skip to main content

Taksidermija

Šta znači Taksidermija


Taksidermija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Taksidermija (od grčke reči: taxis, derma) veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i o njihovom održavanju.

Reč Taksidermija napisana unazad: ajimrediskat

Taksidermija se sastoji od 12 slova.

sta je Taksidermija

Slično:
Šta znači Taksin taksin hem. otrov koji se dobija iz lišća, izdanaka i semen...
Šta znači Taksimetar na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređ...
Šta znači Taksija biol. v. tropizam...
Šta znači Taksidermist ispunjavač životinja...
Šta znači Taksidermija veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i...
Šta znači Taksiderma ispunjena životinja...