Skip to main content

Taksidermist

Šta znači Taksidermist


Taksidermist značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Taksidermist (od grčke reči: taxis, derma) ispunjavač životinja

Reč Taksidermist napisana unazad: tsimrediskat

Taksidermist se sastoji od 12 slova.

sta je Taksidermist

Slično:
Šta znači Taksin taksin hem. otrov koji se dobija iz lišća, izdanaka i semen...
Šta znači Taksimetar na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređ...
Šta znači Taksija biol. v. tropizam...
Šta znači Taksidermist ispunjavač životinja...
Šta znači Taksidermija veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i...
Šta znači Taksiderma ispunjena životinja...