Skip to main content

Taksidermist značenje

Šta znači Taksidermist

Na latinici: Definicija i značenje reči Taksidermist (od grčke reči: taxis, derma) ispunjavač životinja

Reč Taksidermist napisana unazad: tsimrediskat

Taksidermist se sastoji od 12 slova.

Šta je Taksidermist

На Ћирилици: (грч. таxис, дерма) испуњавач животиња

Slično: 
Taktmeser v. metronom ili hronometar. tal deo neke celine, udeo . ...
Taktičar voj. onaj koji vešto primenjuje taktiku; umešan, obazriv, pažljiv čo...
Taktičan koji se tiče taktike, vešt u vođenju trupa; umešan, koji radi po pl...
Taktirati beležiti takt, ozna-čavati takt; rukom odbrojavati trajanje nota; da...
Taktilan koji se tiče čula pipanja, opipljiv, dodirljiv. ...
Taktika voj. naukd o upotrebi trupa pre, za vreme i posle borbe, veština vođ...
Sve reči na slovo t