Skip to main content

Taksija značenje

Šta znači Taksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Taksija (od grčke reči: taxis)biologija: v. tropizam

Reč Taksija napisana unazad: ajiskat

Taksija se sastoji od 7 slova.

Šta je Taksija

На Ћирилици: (грч. таxис) биол. в. тропизам

Slično: 
Taktmeser v. metronom ili hronometar. tal deo neke celine, udeo . ...
Taktičar voj. onaj koji vešto primenjuje taktiku; umešan, obazriv, pažljiv čo...
Taktičan koji se tiče taktike, vešt u vođenju trupa; umešan, koji radi po pl...
Taktirati beležiti takt, ozna-čavati takt; rukom odbrojavati trajanje nota; da...
Taktilan koji se tiče čula pipanja, opipljiv, dodirljiv. ...
Taktika voj. naukd o upotrebi trupa pre, za vreme i posle borbe, veština vođ...
Sve reči na slovo t