Skip to main content

Taksija

Šta znači Taksija


Taksija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Taksija (od grčke reči: taxis) biologija: v. tropizam

Reč Taksija napisana unazad: ajiskat

Taksija se sastoji od 7 slova.

sta je Taksija

Slično:
Šta znači Taksin taksin hem. otrov koji se dobija iz lišća, izdanaka i semen...
Šta znači Taksimetar na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređ...
Šta znači Taksija biol. v. tropizam...
Šta znači Taksidermist ispunjavač životinja...
Šta znači Taksidermija veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i...
Šta znači Taksiderma ispunjena životinja...