Skip to main content

Taksimetar značenje

Šta znači Taksimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Taksimetar (fr. taxi, od grčke reči: metron mera, merilo) na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređeni put u kilometrima (radi određivanja cene vožnje).

Reč Taksimetar napisana unazad: ratemiskat

Taksimetar se sastoji od 10 slova.

Šta je Taksimetar

На Ћирилици: (фр. таxи, грч. метрон мера, мерило) на аутомобилима: справа која сама, аутоматски, бележи пређени пут у километрима (ради одређивања цене вожње).

Slično: 
Taktmeser v. metronom ili hronometar. tal deo neke celine, udeo . ...
Taktičar voj. onaj koji vešto primenjuje taktiku; umešan, obazriv, pažljiv čo...
Taktičan koji se tiče taktike, vešt u vođenju trupa; umešan, koji radi po pl...
Taktirati beležiti takt, ozna-čavati takt; rukom odbrojavati trajanje nota; da...
Taktilan koji se tiče čula pipanja, opipljiv, dodirljiv. ...
Taktika voj. naukd o upotrebi trupa pre, za vreme i posle borbe, veština vođ...
Sve reči na slovo t