Skip to main content

Taksimetar

Šta znači Taksimetar


Taksimetar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Taksimetar (od francuske reči: taxi, od grčke reči: metron mera, merilo) na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređeni put u kilometrima (radi određivanja cene vožnje).

Reč Taksimetar napisana unazad: ratemiskat

Taksimetar se sastoji od 10 slova.

sta je Taksimetar

Slično:
Šta znači Taksin taksin hem. otrov koji se dobija iz lišća, izdanaka i semen...
Šta znači Taksimetar na automobilima: sprava koja sama, automatski, beleži pređ...
Šta znači Taksija biol. v. tropizam...
Šta znači Taksidermist ispunjavač životinja...
Šta znači Taksidermija veština punjenja životinja; uputstvo o punjenju životinja i...
Šta znači Taksiderma ispunjena životinja...