Skip to main content

Talir značenje

Šta znači Talir

Na latinici: Definicija i značenje reči Talir veoma čest i star naziv novca u mnogim zemljama i u raznim oblicima (taler, daler, dalder, dolar i dr.); naziv po Joahimstalu (Joahimovu) u današnjoj Čehos lovačke j, gde je kovan još u XVI veku; kod nas ih kovala samo Dubrovačka Republika.

Reč Talir napisana unazad: rilat

Talir se sastoji od 5 slova.

Šta je Talir

На Ћирилици: веома чест и стар назив новца у многим земљама и у разним облицима (талер, далер, далдер, долар и др.); назив по Јоахимсталу (Јоахимову) у данашњој Чехос ловачке ј, где је кован још у XВИ веку; код нас их ковала само Дубровачка Република.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t