Skip to main content

Talus značenje

Šta znači Talus

Na latinici: Definicija i značenje reči Talus (od grčke reči: thallos mladica, izdanak, phytbn biljka) 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni list;isto znači i talofite. talus (latinski talus) 2.zoologija: skočna kost; kocka (za igru); nagib zemljišta, nagnute zemlji-šte.

Reč Talus napisana unazad: sulat

Talus se sastoji od 5 slova.

Šta je Talus

На Ћирилици: (грч. тхаллос младица, изданак, пхyтбн биљка) 1. бог. биљно тело на коме се не разликује ни корен, ни стабло, ни лист; уп. талофите. талус (лат. талус) 2. зоол. скочна кост; коцка (за игру); нагиб земљишта, нагнуте земљи-ште.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t