Skip to main content

Tamburin značenje

Šta znači Tamburin

Na latinici: Definicija i značenje reči Tamburin (ital. tamburino) mali doboš u koji se udara dlanom i koji ima praporce u obruču, daire (upotrebljava se na Istoku, u Španiji i kod nas kao pratnja narodnih plesova i pesama, naročito sevdalinki); đerđef za vez; živ španski i južnofrancuski ples, sličan gavoti, u kome igrač sam sebe prati tamburinom.

Reč Tamburin napisana unazad: nirubmat

Tamburin se sastoji od 8 slova.

Šta je Tamburin

На Ћирилици: (итал. тамбурино) мали добош у који се удара дланом и који има прапорце у обручу, даире (употребљава се на Истоку, у Шпанији и код нас као пратња народних плесова и песама, нарочито севдалинки); ђерђеф за вез; жив шпански и јужнофранцуски плес, сличан гавоти, у коме играч сам себе прати тамбурином.

Slično: 
Tamtam gong, kineski ili indijski ručni doboš od slitine bakra i belog lima...
Tamponirati začepiti, zapušiti, zatisnut; med. staviti tampon, zaustaviti krv ....
Tamponaža rud. 1. svi radovi kojima je cilj da se odvoje slojevi vode od sloj...
Tampon zapušač, čep; ned. zapušač od vate, gaze, šarpije i dr. koji se stav...
Tamiz uglačana vunena tkanina....
Tambur-mažor podoficir starešina dobošara i trubača u puku....
Sve reči na slovo t