Skip to main content

Tan značenje

Šta znači Tan

Na latinici: Definicija i značenje reči Tan (kin.) 1. najveća kineska i japanskatrgovina: mera = 100 kina = 60,453 do 60,479 kg (pikul); japanska mera za površinu = 9,917 zri. tan (eng. thane) 2. visoka plemićka titula u Škotskoj.

Reč Tan napisana unazad: nat

Tan se sastoji od 3 slova.

Šta je Tan

На Ћирилици: (кин.) 1. највећа кинеска и јапанска трг. мера = 100 кина = 60,453 до 60,479 кг (пикул); јапанска мера за површину = 9,917 зри. тан (енг. тхане) 2. висока племићка титула у Шкотској.

Slično: 
Taner pijanist ili klavirist koji svira za platu, na večernjim igrankama....
Tanjir plitica, pladanj....
Tancšul škola igranja....
Tancmajstor učitelj igranja ....
Tancati igrati, plesati....
Tanc igra, ples....
Sve reči na slovo t