Skip to main content

Tanatometar značenje

Šta znači Tanatometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Tanatometar (od grčke reči: thanatos, metron mera, merilo) sprava za utvrđivanje smrti.

Reč Tanatometar napisana unazad: ratemotanat

Tanatometar se sastoji od 11 slova.

Šta je Tanatometar

На Ћирилици: (грч. тханатос, метрон мера, мерило) справа за утврђивање смрти.

Slično: 
Taner pijanist ili klavirist koji svira za platu, na večernjim igrankama....
Tanjir plitica, pladanj....
Tancšul škola igranja....
Tancmajstor učitelj igranja ....
Tancati igrati, plesati....
Tanc igra, ples....
Sve reči na slovo t