Skip to main content

Tangenckjalni značenje

Šta znači Tangenckjalni

Na latinici: Definicija i značenje reči Tangenckjalni (od latinske reči: tangentialis) dirčni, koji je u pravcu dirke, koji dejstvuje u pravcu dirke, koji se kreće u pravcu tangente; tangencijalna sila komponente sile u pravcu tangente (supr. normalna sila); tangencijalno kretanje kod centralnog kretanja kretanje jednog tela u pravcu tangente, time što centripetalna sila u ma kojoj tačci kružne putanje ne deluje, tako da se telo usled inercije, lenivosti, dalje kreće po pravoj liniji.

Reč Tangenckjalni napisana unazad: inlajkcnegnat

Tangenckjalni se sastoji od 13 slova.

Šta je Tangenckjalni

На Ћирилици: (нлат. тангентиалис) дирчни, који је у правцу дирке, који дејствује у правцу дирке, који се креће у правцу тангенте; тангенцијална сила компоненте силе у правцу тангенте (супр. нормална сила); тангенцијално кретање код централног кретања кретање једног тела у правцу тангенте, тиме што центрипетална сила у ма којој тачци кружне путање не делује, тако да се тело услед инерције, ленивости, даље креће по правој линији.

Slično: 
Taner pijanist ili klavirist koji svira za platu, na večernjim igrankama....
Tanjir plitica, pladanj....
Tancšul škola igranja....
Tancmajstor učitelj igranja ....
Tancati igrati, plesati....
Tanc igra, ples....
Sve reči na slovo t