Skip to main content

Tangentometar značenje

Šta znači Tangentometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Tangentometar (latinski tangere dodirivati, tangens, od grčke reči: meiron mera, merilo) tahimetar za merenje visina trigonometrijskim putem.

Reč Tangentometar napisana unazad: ratemotnegnat

Tangentometar se sastoji od 13 slova.

Šta je Tangentometar

На Ћирилици: (лат. тангере додиривати, тангенс, грч. меирон мера, мерило) тахиметар за мерење висина тригонометријским путем.

Slično: 
Taner pijanist ili klavirist koji svira za platu, na večernjim igrankama....
Tanjir plitica, pladanj....
Tancšul škola igranja....
Tancmajstor učitelj igranja ....
Tancati igrati, plesati....
Tanc igra, ples....
Sve reči na slovo t