Skip to main content

Tantal značenje

Šta znači Tantal

Na latinici: Definicija i značenje reči Tantal (od grčke reči: Tantalos) mit. sin Zevsov, otac Pelopa i Niobe, kralj u Frigiji; zbog toga što je odavao tajne bogova, s kojima je bio u prijateljstvu, i što je, da bi iskušao njihovo sveznalištvo, izneo pred njih na trpezu rođenog sina (Pelopa) kao jelo, bačen je po kazni u donji svet, gde je morao žedan da stoji u vodi do vrata, koja bi mu se ispred usta izmakla čim bi posegao da se napije, i gladan da gleda u divno voće više same svoje glave, koje bi mu se odmah izmaklo čim bi posegao da ga ubere; otuda: trpeti Tantalove muke = uzaludno čeznuti za nečim što je čoveku tako reći pred samim nosom. tantal (od latinske reči: tantalum) hen. element, metal, atomska masa 180,95, redni broj 73, znak Ta; tegljiv (duktilan), sjajnobeo, upotrebljava se za izradu tantal-sijalica, opruga (federa) za časovnike, hirurških instrumenata koji ne rđaju itd. (nazvan po tome što se njegov oksid,to jest kiselina, ne rastvara u kiselinama koje ga okružuju, te se, dakle, ne može zasititi;isto znači i Tantal); kolumbijum.

Reč Tantal napisana unazad: latnat

Tantal se sastoji od 6 slova.

Šta je Tantal

На Ћирилици: (грч. Танталос) мит. син Зевсов, отац Пелопа и Ниобе, краљ у Фригији; због тога што је одавао тајне богова, с којима је био у пријатељству, и што је, да би искушао њихово свезналиштво, изнео пред њих на трпезу рођеног сина (Пелопа) као јело, бачен је по казни у доњи свет, где је морао жедан да стоји у води до врата, која би му се испред уста измакла чим би посегао да се напије, и гладан да гледа у дивно воће више саме своје главе, које би му се одмах измакло чим би посегао да га убере; отуда: трпети Танталове муке = узалудно чезнути за нечим што је човеку тако рећи пред самим носом. тантал (нлат. танталум) хен. елемент, метал, атомска маса 180,95, редни број 73, знак Та; тегљив (дуктилан), сјајнобео, употребљава се за израду тантал-сијалица, опруга (федера) за часовнике, хируршких инструмената који не рђају итд. (назван по томе што се његов оксид, тј. киселина, не раствара у киселинама које га окружују, те се, дакле, не може заситити; уп. Тантал); колумбијум.

Slično: 
Taner pijanist ili klavirist koji svira za platu, na večernjim igrankama....
Tanjir plitica, pladanj....
Tancšul škola igranja....
Tancmajstor učitelj igranja ....
Tancati igrati, plesati....
Tanc igra, ples....
Sve reči na slovo T