Skip to main content

Tara značenje

Šta znači Tara

Na latinici: Definicija i značenje reči Tara (ital.,od španske reči: tara,od francuske reči: tare,od arapske reči: tarh)trgovina: dara, odbitak težine zavoja od ukupne težine merene robe; težina sanduka, bureta, džaka i dr.; sopra tara (ital. sopra tara) odbitak koji se odobrava preko uobičajene tare; tara-račun račun o odbitku tare.

Reč Tara napisana unazad: arat

Tara se sastoji od 4 slova.

Šta je Tara

На Ћирилици: (итал., шп. тара, фр. таре, арап. тарх) трг. дара, одбитак тежине завоја од укупне тежине мерене робе; тежина сандука, бурета, джака и др.; сопра тара (итал. сопра тара) одбитак који се одобрава преко уобичајене таре; тара-рачун рачун о одбитку таре.

Slično: 
Taraksis med. poremećenost u trbuhu, proliv; takođe: lako zapaljenje očiju...
Taraksakum vot. maslačak, veoma lekovita biljka ; up. taraksis....
Tarai pl, nezdrave, vegetacijom i zverinjem veoma bogate barovite ravnice n...
Tarabolos svileni pojas ukrašen resama i šarama....
Tarabit španski i južnoame-rički viseći mostovi ....
Taraba plot, ograda od dasaka. ...
Sve reči na slovo t