Skip to main content

Taraba značenje

Šta znači Taraba

Na latinici: Definicija i značenje reči Taraba (pere.,od turske reči: tahta daska, perde pregrada, zaklon) plot, ograda od dasaka.

Reč Taraba napisana unazad: abarat

Taraba se sastoji od 6 slova.

Šta je Taraba

На Ћирилици: (пере., тур. тахта даска, перде преграда, заклон) плот, ограда од дасака.

Slično: 
Taraksis med. poremećenost u trbuhu, proliv; takođe: lako zapaljenje očiju...
Taraksakum vot. maslačak, veoma lekovita biljka ; up. taraksis....
Tarai pl, nezdrave, vegetacijom i zverinjem veoma bogate barovite ravnice n...
Tarabolos svileni pojas ukrašen resama i šarama....
Tarabit španski i južnoame-rički viseći mostovi ....
Taraba plot, ograda od dasaka. ...
Sve reči na slovo t