Skip to main content

Tarabit značenje

Šta znači Tarabit

Na latinici: Definicija i značenje reči Tarabit (šp. taravita) španski i južnoame-rički viseći mostovi (na lancima ili čeličnim konopcima).

Reč Tarabit napisana unazad: tibarat

Tarabit se sastoji od 7 slova.

Šta je Tarabit

На Ћирилици: (шп. таравита) шпански и јужноаме-рички висећи мостови (на ланцима или челичним конопцима).

Slično: 
Taraksis med. poremećenost u trbuhu, proliv; takođe: lako zapaljenje očiju...
Taraksakum vot. maslačak, veoma lekovita biljka ; up. taraksis....
Tarai pl, nezdrave, vegetacijom i zverinjem veoma bogate barovite ravnice n...
Tarabolos svileni pojas ukrašen resama i šarama....
Tarabit španski i južnoame-rički viseći mostovi ....
Taraba plot, ograda od dasaka. ...
Sve reči na slovo t