Skip to main content

Tarabolos značenje

Šta znači Tarabolos

Na latinici: Definicija i značenje reči Tarabolos (tur.) svileni pojas ukrašen resama i šarama.

Reč Tarabolos napisana unazad: solobarat

Tarabolos se sastoji od 9 slova.

Šta je Tarabolos

На Ћирилици: (тур.) свилени појас украшен ресама и шарама.

Slično: 
Taraksis med. poremećenost u trbuhu, proliv; takođe: lako zapaljenje očiju...
Taraksakum vot. maslačak, veoma lekovita biljka ; up. taraksis....
Tarai pl, nezdrave, vegetacijom i zverinjem veoma bogate barovite ravnice n...
Tarabolos svileni pojas ukrašen resama i šarama....
Tarabit španski i južnoame-rički viseći mostovi ....
Taraba plot, ograda od dasaka. ...
Sve reči na slovo t