Skip to main content

Taraksakum značenje

Šta znači Taraksakum

Na latinici: Definicija i značenje reči Taraksakum (od grčke reči: tardsso uznemirujem, od latinske reči: Leontodon taraxacum) vot. maslačak, veoma lekovita biljka (nazvana po tome što izaziva uznemirenosti u trbuhu i proliv ako se uzme u većoj količini);isto znači i taraksis.

Reč Taraksakum napisana unazad: mukaskarat

Taraksakum se sastoji od 10 slova.

Šta je Taraksakum

На Ћирилици: (грч. тардссо узнемирујем, нлат. Леонтодон тараxацум) вот. маслачак, веома лековита биљка (названа по томе што изазива узнемирености у трбуху и пролив ако се узме у већој количини); уп. тараксис.

Slično: 
Taraksis med. poremećenost u trbuhu, proliv; takođe: lako zapaljenje očiju...
Taraksakum vot. maslačak, veoma lekovita biljka ; up. taraksis....
Tarai pl, nezdrave, vegetacijom i zverinjem veoma bogate barovite ravnice n...
Tarabolos svileni pojas ukrašen resama i šarama....
Tarabit španski i južnoame-rički viseći mostovi ....
Taraba plot, ograda od dasaka. ...
Sve reči na slovo t